مقالات و گزارش های آماری

عنوان مقاله / گزارش نويسنده (نویسندگان) سال انتشار
گزارش تحلیلی کارگاه‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه استان گیلان 1398 محمد باقر مهرلطیفان 1401
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان‌های همجوار- سال 1399 سلماز نجف زاده 1401
گزارش تفصیلی آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه‌های صنعتی کشور 99-1390 روح انگیز رضایی 1401
بررسی نتایج آمارگیری از موسسات پرورش مرغ مادر و موسسات جوجه‌کشی کشور و استان گیلان 1399 سولماز بلوری- محدثه محوعلی همتی 1401
بررسی نتایج آمارگیری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی کشور و استان گیلان 1399 سولماز بلوری- محدثه محوعلی همتی 1401
تحلیل نتایج اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های استان گیلان1399 بر پایه اطلاعات مرکز آمار ایران محمد باقر مهرلطیفان 1400
تحلیل نتایج اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور و استان گیلان بهار 1399 محمد باقر مهرلطیفان 1400
بررسی وضعیت معادن در حال بهره‌برداری استان گیلان 98-1396 علی براری – علی رضا معبودخواه 1400
بررسی وضعیت گاوداری‌های صنعتی کشور با تاکید بر استان گیلان 1398 امیر لولویی 1400
گزارش بررسی حساب تولید کشور و استان گیلان در سال‌های 97-1390 سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1399
گزارش تفصیلی پروانه های صادر شده توسط شهرداری های استان گیلان طی سال های 98-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
گزارش تفصیلی کشتار دام کشور و استان گیلان98-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسي نتايج طرح آمارگيري از كارگاه هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه سال ١٣٩٦با تأكيد براستان گيلان  روح انگيزرضايي 1399
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1398 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1399
گزارش تفصیلی معادن در حال بهره برداری استان گیلان طی سال های97-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسی نتایج طرح آمارگیری باغداری محصولات دائمی( با تاکید بر استان گیلان) – 1398 مهرداد نوروزی فیروز 1399
بررسي نتایج آمارگیری از گردشگران ملی کشور و استان گيلان بهار1398 سعید خان زاده محتشمی 1399
بررسی و تحلیل مهاجرت استان گیلان 95-1390 وحید طیفوری، صادق اکبری، امیر لولویی 1399
تحلیل شاخص‌هاي جمعیتی کشور و استان گیلان « با رویکرد شهرستانی » وحید طیفوری، صادق اکبری نوربخش رحمتی 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از ویژگی‌های محیط زیستی کارگاه‌های صنعتی 10 کارکن وبیشتر کشور در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سال‌های 1397-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1398
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1397 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1398
بررسی وضعیت سواد و تحصیلات عالی کشور و استان گیلان 95-1385 نوربخش رحمتی 1398
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1397 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
تحلیل فرهنگ رفتاری کشور با تاکید بر استان گیلان – سال 1396 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1397
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سالهای 1396-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1397
بررسي صنعت ابريشم در گيلان طي سالهای 97-1380 امیر لولوئی – سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 94-1390 مهرداد نوروزی فیروز 1397
بررسی وضعیت دامداری‌های کشور با تاکید بر استان گیلان ( بر اساس نتایج تفضیلی طرح آمارگیری از دامداری‌های کشور 1396) امیر لولوئی 1397
بررسي وضعیت گاوداری‌های صنعتي کشور با تأکید بر استان گیلان (بر اساس نتايج آمارگيري از گاوداري‌هاي صنعتي کشور 1395) نوربخش رحمتی 1397
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1396 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1396در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی نتایج طرح سرشماری ازواحدهای پرورش قارچ خوراکی استان گیلان 1395 محدثه محوعلی همتی 1396
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1395در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1396
شاخص های عمده نیروی کار کشور و استان گیلان 95-1384 وحید طیفوری، صادق اکبری 1396
بررسی جمعیت و گزیده شاخص‌های جمعیتی استان گیلان 95-1345 وحید طیفوری، صادق اکبری 1395
بررسی جایگاه زنان در بازار کار ایران و جهان با تأکید بر استان گیلان در سال‌های‌ 94-1393 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1394
بررسی وضعیت تورم و شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای استان گیلان و مقایسه آن با سایر استان‌ها و میانگین کشور 94-1391 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی، وحید طیفوری 1394
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان طی سالهای 1385تا 1392( چاپ شده در دوماهنامه آمار) حامد فاتحی 1394
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 1386-1392 مهرداد نوروزی فیروز 1394
مقاله بررسی حساب تولید استان گیلان طی سال های1385 تا1391( چاپ شده در دوماهنامه آمار) وحید طیفوری- سیده حبیبه میرعبدالعظیمی- مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال های1385-1391 مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان1392 حامد فاتحی 1393
بررسی وضعیت گاوداری های صنعتی گیلان در سال های 1389 و1392 محمد تقی رحمانی 1391
کنترل کيفيت طرح آمارگيري با استفاده از نمودارهاي پارتو و علت و معلول سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1392
بررسي وضعيت بازار كار دانش آموختگان عالي در ايران1390 -با تاكيد بر استان گيلان مهرداد نوروزي فيروز، صادق اكبري، وحيدطيفوري 1392
بررسي شاخص ها، علل و جريا نهاي مهاجرت داخلي ايران 1375-1390 -با تاکيد بر استان گيلان وحيد طيفوري، مهرداد نوروزي فيروز،صادق اكبري 1392
بررسي تاثير مهاجرت بر روند شهرنشيني و تراکم نسبي جمعيت استان گيلان سیده حبیبه میرعبدالعظیمی،مهرداد نوروزی فیروز،صادق اکبری 1392
بررسي وضعيت ازدواج و زناشويي استا نهاي شمالي گلستان،گيلان و مازندران درسالهاي 1385 و 1390 صادق اکبري، وحيد طيفوري،مهرداد نوروزي فيروز 1392
بررسي شاخص توسعه سرمايه انساني ايران 1390 -با تاكيد بر استان گيلان وحيدطيفوري، صادق اكبري
شاخصهاي کليدي عرضه نيروي کاردر استان گيلان فرشته طالش انساندوست 1390
توليد ناخالص داخلي استان گيلان به قيمت هاي جاري – سال 1387 محمد عابدي 1389
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوارگیلان-سال 1388 حامد فاتحي 1389
بررسي وضعيت مسکن در مناطق شهري استان گيلان 83-1387 سيده کبري ثنايي 1388
بررسي حساب توليد 79- 1386 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان-پاييز 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان – تابستان 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ بهار 1388 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ سال 1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ پاییز1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان -بهار1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوار گیلان -سال 1386 حامد فاتحي 1387
بررسي حساب توليد استان گیلان79-1386 وحيد طيفوري ، محمد عابدي، حميده بکا
ساختارجمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست
تراکم جمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست 1394
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1392 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1393
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1391 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1394
گزیده تحلیلی نتایج ویافته های جدول داده-ستانده استان گیلان 1381 وحید طیفوری ،شراره کاوسی
عنوان مقاله / گزارش نويسنده (نویسندگان) سال انتشار
تحلیل نتایج اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های استان گیلان1399 بر پایه اطلاعات مرکز آمار ایران محمد باقر مهرلطیفان 1400
تحلیل نتایج اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور و استان گیلان بهار 1399 محمد باقر مهرلطیفان 1400
بررسی وضعیت معادن در حال بهره‌برداری استان گیلان 98-1396 علی براری – علی رضا معبودخواه 1400
بررسی وضعیت گاوداری‌های صنعتی کشور با تاکید بر استان گیلان 1398 امیر لولویی 1400
گزارش بررسی حساب تولید کشور و استان گیلان در سال‌های 97-1390 سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1399
گزارش تفصیلی پروانه های صادر شده توسط شهرداری های استان گیلان طی سال های 98-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
گزارش تفصیلی کشتار دام کشور و استان گیلان98-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسي نتايج طرح آمارگيري از كارگاه هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه سال ١٣٩٦با تأكيد براستان گيلان  روح انگيزرضايي 1399
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1398 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1399
گزارش تفصیلی معادن در حال بهره برداری استان گیلان طی سال های97-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسی نتایج طرح آمارگیری باغداری محصولات دائمی( با تاکید بر استان گیلان) – 1398 مهرداد نوروزی فیروز 1399
بررسي نتایج آمارگیری از گردشگران ملی کشور و استان گيلان بهار1398 سعید خان زاده محتشمی 1399
بررسی و تحلیل مهاجرت استان گیلان 95-1390 وحید طیفوری، صادق اکبری، امیر لولویی 1399
تحلیل شاخص‌هاي جمعیتی کشور و استان گیلان « با رویکرد شهرستانی » وحید طیفوری، صادق اکبری نوربخش رحمتی 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از ویژگی‌های محیط زیستی کارگاه‌های صنعتی 10 کارکن وبیشتر کشور در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سال‌های 1397-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1398
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1397 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1398
بررسی وضعیت سواد و تحصیلات عالی کشور و استان گیلان 95-1385 نوربخش رحمتی 1398
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1397 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
تحلیل فرهنگ رفتاری کشور با تاکید بر استان گیلان – سال 1396 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1397
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سالهای 1396-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1397
بررسي صنعت ابريشم در گيلان طي سالهای 97-1380 امیر لولوئی – سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 94-1390 مهرداد نوروزی فیروز 1397
بررسی وضعیت دامداری‌های کشور با تاکید بر استان گیلان ( بر اساس نتایج تفضیلی طرح آمارگیری از دامداری‌های کشور 1396) امیر لولوئی 1397
بررسي وضعیت گاوداری‌های صنعتي کشور با تأکید بر استان گیلان (بر اساس نتايج آمارگيري از گاوداري‌هاي صنعتي کشور 1395) نوربخش رحمتی 1397
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1396 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1396در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی نتایج طرح سرشماری ازواحدهای پرورش قارچ خوراکی استان گیلان 1395 محدثه محوعلی همتی 1396
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1395در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1396
شاخص های عمده نیروی کار کشور و استان گیلان 95-1384 وحید طیفوری، صادق اکبری 1396
بررسی جمعیت و گزیده شاخص‌های جمعیتی استان گیلان 95-1345 وحید طیفوری، صادق اکبری 1395
بررسی جایگاه زنان در بازار کار ایران و جهان با تأکید بر استان گیلان در سال‌های‌ 94-1393 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1394
بررسی وضعیت تورم و شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای استان گیلان و مقایسه آن با سایر استان‌ها و میانگین کشور 94-1391 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی، وحید طیفوری 1394
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان طی سالهای 1385تا 1392( چاپ شده در دوماهنامه آمار) حامد فاتحی 1394
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 1386-1392 مهرداد نوروزی فیروز 1394
مقاله بررسی حساب تولید استان گیلان طی سال های1385 تا1391( چاپ شده در دوماهنامه آمار) وحید طیفوری- سیده حبیبه میرعبدالعظیمی- مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال های1385-1391 مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان1392 حامد فاتحی 1393
بررسی وضعیت گاوداری های صنعتی گیلان در سال های 1389 و1392 محمد تقی رحمانی 1391
کنترل کيفيت طرح آمارگيري با استفاده از نمودارهاي پارتو و علت و معلول سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1392
بررسي وضعيت بازار كار دانش آموختگان عالي در ايران1390 -با تاكيد بر استان گيلان مهرداد نوروزي فيروز، صادق اكبري، وحيدطيفوري 1392
بررسي شاخص ها، علل و جريا نهاي مهاجرت داخلي ايران 1375-1390 -با تاکيد بر استان گيلان وحيد طيفوري، مهرداد نوروزي فيروز،صادق اكبري 1392
بررسي تاثير مهاجرت بر روند شهرنشيني و تراکم نسبي جمعيت استان گيلان سیده حبیبه میرعبدالعظیمی،مهرداد نوروزی فیروز،صادق اکبری 1392
بررسي وضعيت ازدواج و زناشويي استا نهاي شمالي گلستان،گيلان و مازندران درسالهاي 1385 و 1390 صادق اکبري، وحيد طيفوري،مهرداد نوروزي فيروز 1392
بررسي شاخص توسعه سرمايه انساني ايران 1390 -با تاكيد بر استان گيلان وحيدطيفوري، صادق اكبري
شاخصهاي کليدي عرضه نيروي کاردر استان گيلان فرشته طالش انساندوست 1390
توليد ناخالص داخلي استان گيلان به قيمت هاي جاري – سال 1387 محمد عابدي 1389
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوارگیلان-سال 1388 حامد فاتحي 1389
بررسي وضعيت مسکن در مناطق شهري استان گيلان 83-1387 سيده کبري ثنايي 1388
بررسي حساب توليد 79- 1386 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان-پاييز 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان – تابستان 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ بهار 1388 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ سال 1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ پاییز1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان -بهار1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوار گیلان -سال 1386 حامد فاتحي 1387
بررسي حساب توليد استان گیلان79-1386 وحيد طيفوري ، محمد عابدي، حميده بکا
ساختارجمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست
تراکم جمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست 1394
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1392 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1393
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1391 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1394
گزیده تحلیلی نتایج ویافته های جدول داده-ستانده استان گیلان 1381 وحید طیفوری ،شراره کاوسی
عنوان مقاله / گزارش نويسنده (نویسندگان) سال انتشار
تحلیل نتایج اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های استان گیلان1399 بر پایه اطلاعات مرکز آمار ایران محمد باقر مهرلطیفان 1400
تحلیل نتایج اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور و استان گیلان بهار 1399 محمد باقر مهرلطیفان 1400
بررسی وضعیت معادن در حال بهره‌برداری استان گیلان 98-1396 علی براری – علی رضا معبودخواه 1400
بررسی وضعیت گاوداری‌های صنعتی کشور با تاکید بر استان گیلان 1398 امیر لولویی 1400
گزارش بررسی حساب تولید کشور و استان گیلان در سال‌های 97-1390 سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1399
گزارش تفصیلی پروانه های صادر شده توسط شهرداری های استان گیلان طی سال های 98-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
گزارش تفصیلی کشتار دام کشور و استان گیلان98-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسي نتايج طرح آمارگيري از كارگاه هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه سال ١٣٩٦با تأكيد براستان گيلان  روح انگيزرضايي 1399
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1398 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1399
گزارش تفصیلی معادن در حال بهره برداری استان گیلان طی سال های97-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسی نتایج طرح آمارگیری باغداری محصولات دائمی( با تاکید بر استان گیلان) – 1398 مهرداد نوروزی فیروز 1399
بررسي نتایج آمارگیری از گردشگران ملی کشور و استان گيلان بهار1398 سعید خان زاده محتشمی 1399
بررسی و تحلیل مهاجرت استان گیلان 95-1390 وحید طیفوری، صادق اکبری، امیر لولویی 1399
تحلیل شاخص‌هاي جمعیتی کشور و استان گیلان « با رویکرد شهرستانی » وحید طیفوری، صادق اکبری نوربخش رحمتی 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از ویژگی‌های محیط زیستی کارگاه‌های صنعتی 10 کارکن وبیشتر کشور در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سال‌های 1397-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1398
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1397 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1398
بررسی وضعیت سواد و تحصیلات عالی کشور و استان گیلان 95-1385 نوربخش رحمتی 1398
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1397 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
تحلیل فرهنگ رفتاری کشور با تاکید بر استان گیلان – سال 1396 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1397
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سالهای 1396-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1397
بررسي صنعت ابريشم در گيلان طي سالهای 97-1380 امیر لولوئی – سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 94-1390 مهرداد نوروزی فیروز 1397
بررسی وضعیت دامداری‌های کشور با تاکید بر استان گیلان ( بر اساس نتایج تفضیلی طرح آمارگیری از دامداری‌های کشور 1396) امیر لولوئی 1397
بررسي وضعیت گاوداری‌های صنعتي کشور با تأکید بر استان گیلان (بر اساس نتايج آمارگيري از گاوداري‌هاي صنعتي کشور 1395) نوربخش رحمتی 1397
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1396 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1396در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی نتایج طرح سرشماری ازواحدهای پرورش قارچ خوراکی استان گیلان 1395 محدثه محوعلی همتی 1396
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1395در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1396
شاخص های عمده نیروی کار کشور و استان گیلان 95-1384 وحید طیفوری، صادق اکبری 1396
بررسی جمعیت و گزیده شاخص‌های جمعیتی استان گیلان 95-1345 وحید طیفوری، صادق اکبری 1395
بررسی جایگاه زنان در بازار کار ایران و جهان با تأکید بر استان گیلان در سال‌های‌ 94-1393 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1394
بررسی وضعیت تورم و شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای استان گیلان و مقایسه آن با سایر استان‌ها و میانگین کشور 94-1391 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی، وحید طیفوری 1394
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان طی سالهای 1385تا 1392( چاپ شده در دوماهنامه آمار) حامد فاتحی 1394
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 1386-1392 مهرداد نوروزی فیروز 1394
مقاله بررسی حساب تولید استان گیلان طی سال های1385 تا1391( چاپ شده در دوماهنامه آمار) وحید طیفوری- سیده حبیبه میرعبدالعظیمی- مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال های1385-1391 مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان1392 حامد فاتحی 1393
بررسی وضعیت گاوداری های صنعتی گیلان در سال های 1389 و1392 محمد تقی رحمانی 1391
کنترل کيفيت طرح آمارگيري با استفاده از نمودارهاي پارتو و علت و معلول سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1392
بررسي وضعيت بازار كار دانش آموختگان عالي در ايران1390 -با تاكيد بر استان گيلان مهرداد نوروزي فيروز، صادق اكبري، وحيدطيفوري 1392
بررسي شاخص ها، علل و جريا نهاي مهاجرت داخلي ايران 1375-1390 -با تاکيد بر استان گيلان وحيد طيفوري، مهرداد نوروزي فيروز،صادق اكبري 1392
بررسي تاثير مهاجرت بر روند شهرنشيني و تراکم نسبي جمعيت استان گيلان سیده حبیبه میرعبدالعظیمی،مهرداد نوروزی فیروز،صادق اکبری 1392
بررسي وضعيت ازدواج و زناشويي استا نهاي شمالي گلستان،گيلان و مازندران درسالهاي 1385 و 1390 صادق اکبري، وحيد طيفوري،مهرداد نوروزي فيروز 1392
بررسي شاخص توسعه سرمايه انساني ايران 1390 -با تاكيد بر استان گيلان وحيدطيفوري، صادق اكبري
شاخصهاي کليدي عرضه نيروي کاردر استان گيلان فرشته طالش انساندوست 1390
توليد ناخالص داخلي استان گيلان به قيمت هاي جاري – سال 1387 محمد عابدي 1389
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوارگیلان-سال 1388 حامد فاتحي 1389
بررسي وضعيت مسکن در مناطق شهري استان گيلان 83-1387 سيده کبري ثنايي 1388
بررسي حساب توليد 79- 1386 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان-پاييز 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان – تابستان 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ بهار 1388 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ سال 1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ پاییز1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان -بهار1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوار گیلان -سال 1386 حامد فاتحي 1387
بررسي حساب توليد استان گیلان79-1386 وحيد طيفوري ، محمد عابدي، حميده بکا
ساختارجمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست
تراکم جمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست 1394
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1392 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1393
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1391 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1394
گزیده تحلیلی نتایج ویافته های جدول داده-ستانده استان گیلان 1381 وحید طیفوری ،شراره کاوسی
عنوان مقاله / گزارش نويسنده (نویسندگان) سال انتشار
تحلیل نتایج اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های استان گیلان1399 بر پایه اطلاعات مرکز آمار ایران محمد باقر مهرلطیفان 1400
تحلیل نتایج اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور و استان گیلان بهار 1399 محمد باقر مهرلطیفان 1400
بررسی وضعیت معادن در حال بهره‌برداری استان گیلان 98-1396 علی براری – علی رضا معبودخواه 1400
بررسی وضعیت گاوداری‌های صنعتی کشور با تاکید بر استان گیلان 1398 امیر لولویی 1400
گزارش بررسی حساب تولید کشور و استان گیلان در سال‌های 97-1390 سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1399
گزارش تفصیلی پروانه های صادر شده توسط شهرداری های استان گیلان طی سال های 98-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
گزارش تفصیلی کشتار دام کشور و استان گیلان98-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسي نتايج طرح آمارگيري از كارگاه هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه سال ١٣٩٦با تأكيد براستان گيلان  روح انگيزرضايي 1399
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1398 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1399
گزارش تفصیلی معادن در حال بهره برداری استان گیلان طی سال های97-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسی نتایج طرح آمارگیری باغداری محصولات دائمی( با تاکید بر استان گیلان) – 1398 مهرداد نوروزی فیروز 1399
بررسي نتایج آمارگیری از گردشگران ملی کشور و استان گيلان بهار1398 سعید خان زاده محتشمی 1399
بررسی و تحلیل مهاجرت استان گیلان 95-1390 وحید طیفوری، صادق اکبری، امیر لولویی 1399
تحلیل شاخص‌هاي جمعیتی کشور و استان گیلان « با رویکرد شهرستانی » وحید طیفوری، صادق اکبری نوربخش رحمتی 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از ویژگی‌های محیط زیستی کارگاه‌های صنعتی 10 کارکن وبیشتر کشور در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سال‌های 1397-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1398
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1397 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1398
بررسی وضعیت سواد و تحصیلات عالی کشور و استان گیلان 95-1385 نوربخش رحمتی 1398
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1397 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
تحلیل فرهنگ رفتاری کشور با تاکید بر استان گیلان – سال 1396 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1397
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سالهای 1396-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1397
بررسي صنعت ابريشم در گيلان طي سالهای 97-1380 امیر لولوئی – سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 94-1390 مهرداد نوروزی فیروز 1397
بررسی وضعیت دامداری‌های کشور با تاکید بر استان گیلان ( بر اساس نتایج تفضیلی طرح آمارگیری از دامداری‌های کشور 1396) امیر لولوئی 1397
بررسي وضعیت گاوداری‌های صنعتي کشور با تأکید بر استان گیلان (بر اساس نتايج آمارگيري از گاوداري‌هاي صنعتي کشور 1395) نوربخش رحمتی 1397
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1396 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1396در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی نتایج طرح سرشماری ازواحدهای پرورش قارچ خوراکی استان گیلان 1395 محدثه محوعلی همتی 1396
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1395در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1396
شاخص های عمده نیروی کار کشور و استان گیلان 95-1384 وحید طیفوری، صادق اکبری 1396
بررسی جمعیت و گزیده شاخص‌های جمعیتی استان گیلان 95-1345 وحید طیفوری، صادق اکبری 1395
بررسی جایگاه زنان در بازار کار ایران و جهان با تأکید بر استان گیلان در سال‌های‌ 94-1393 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1394
بررسی وضعیت تورم و شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای استان گیلان و مقایسه آن با سایر استان‌ها و میانگین کشور 94-1391 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی، وحید طیفوری 1394
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان طی سالهای 1385تا 1392( چاپ شده در دوماهنامه آمار) حامد فاتحی 1394
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 1386-1392 مهرداد نوروزی فیروز 1394
مقاله بررسی حساب تولید استان گیلان طی سال های1385 تا1391( چاپ شده در دوماهنامه آمار) وحید طیفوری- سیده حبیبه میرعبدالعظیمی- مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال های1385-1391 مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان1392 حامد فاتحی 1393
بررسی وضعیت گاوداری های صنعتی گیلان در سال های 1389 و1392 محمد تقی رحمانی 1391
کنترل کيفيت طرح آمارگيري با استفاده از نمودارهاي پارتو و علت و معلول سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1392
بررسي وضعيت بازار كار دانش آموختگان عالي در ايران1390 -با تاكيد بر استان گيلان مهرداد نوروزي فيروز، صادق اكبري، وحيدطيفوري 1392
بررسي شاخص ها، علل و جريا نهاي مهاجرت داخلي ايران 1375-1390 -با تاکيد بر استان گيلان وحيد طيفوري، مهرداد نوروزي فيروز،صادق اكبري 1392
بررسي تاثير مهاجرت بر روند شهرنشيني و تراکم نسبي جمعيت استان گيلان سیده حبیبه میرعبدالعظیمی،مهرداد نوروزی فیروز،صادق اکبری 1392
بررسي وضعيت ازدواج و زناشويي استا نهاي شمالي گلستان،گيلان و مازندران درسالهاي 1385 و 1390 صادق اکبري، وحيد طيفوري،مهرداد نوروزي فيروز 1392
بررسي شاخص توسعه سرمايه انساني ايران 1390 -با تاكيد بر استان گيلان وحيدطيفوري، صادق اكبري
شاخصهاي کليدي عرضه نيروي کاردر استان گيلان فرشته طالش انساندوست 1390
توليد ناخالص داخلي استان گيلان به قيمت هاي جاري – سال 1387 محمد عابدي 1389
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوارگیلان-سال 1388 حامد فاتحي 1389
بررسي وضعيت مسکن در مناطق شهري استان گيلان 83-1387 سيده کبري ثنايي 1388
بررسي حساب توليد 79- 1386 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان-پاييز 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان – تابستان 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ بهار 1388 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ سال 1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ پاییز1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان -بهار1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوار گیلان -سال 1386 حامد فاتحي 1387
بررسي حساب توليد استان گیلان79-1386 وحيد طيفوري ، محمد عابدي، حميده بکا
ساختارجمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست
تراکم جمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست 1394
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1392 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1393
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1391 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1394
گزیده تحلیلی نتایج ویافته های جدول داده-ستانده استان گیلان 1381 وحید طیفوری ،شراره کاوسی
عنوان مقاله / گزارش نويسنده (نویسندگان) سال انتشار
تحلیل نتایج اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های استان گیلان1399 بر پایه اطلاعات مرکز آمار ایران محمد باقر مهرلطیفان 1400
تحلیل نتایج اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور و استان گیلان بهار 1399 محمد باقر مهرلطیفان 1400
بررسی وضعیت معادن در حال بهره‌برداری استان گیلان 98-1396 علی براری – علی رضا معبودخواه 1400
بررسی وضعیت گاوداری‌های صنعتی کشور با تاکید بر استان گیلان 1398 امیر لولویی 1400
گزارش بررسی حساب تولید کشور و استان گیلان در سال‌های 97-1390 سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1399
گزارش تفصیلی پروانه های صادر شده توسط شهرداری های استان گیلان طی سال های 98-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
گزارش تفصیلی کشتار دام کشور و استان گیلان98-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسي نتايج طرح آمارگيري از كارگاه هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه سال ١٣٩٦با تأكيد براستان گيلان  روح انگيزرضايي 1399
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1398 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1399
گزارش تفصیلی معادن در حال بهره برداری استان گیلان طی سال های97-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسی نتایج طرح آمارگیری باغداری محصولات دائمی( با تاکید بر استان گیلان) – 1398 مهرداد نوروزی فیروز 1399
بررسي نتایج آمارگیری از گردشگران ملی کشور و استان گيلان بهار1398 سعید خان زاده محتشمی 1399
بررسی و تحلیل مهاجرت استان گیلان 95-1390 وحید طیفوری، صادق اکبری، امیر لولویی 1399
تحلیل شاخص‌هاي جمعیتی کشور و استان گیلان « با رویکرد شهرستانی » وحید طیفوری، صادق اکبری نوربخش رحمتی 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از ویژگی‌های محیط زیستی کارگاه‌های صنعتی 10 کارکن وبیشتر کشور در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سال‌های 1397-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1398
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1397 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1398
بررسی وضعیت سواد و تحصیلات عالی کشور و استان گیلان 95-1385 نوربخش رحمتی 1398
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1397 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
تحلیل فرهنگ رفتاری کشور با تاکید بر استان گیلان – سال 1396 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1397
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سالهای 1396-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1397
بررسي صنعت ابريشم در گيلان طي سالهای 97-1380 امیر لولوئی – سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 94-1390 مهرداد نوروزی فیروز 1397
بررسی وضعیت دامداری‌های کشور با تاکید بر استان گیلان ( بر اساس نتایج تفضیلی طرح آمارگیری از دامداری‌های کشور 1396) امیر لولوئی 1397
بررسي وضعیت گاوداری‌های صنعتي کشور با تأکید بر استان گیلان (بر اساس نتايج آمارگيري از گاوداري‌هاي صنعتي کشور 1395) نوربخش رحمتی 1397
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1396 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1396در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی نتایج طرح سرشماری ازواحدهای پرورش قارچ خوراکی استان گیلان 1395 محدثه محوعلی همتی 1396
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1395در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1396
شاخص های عمده نیروی کار کشور و استان گیلان 95-1384 وحید طیفوری، صادق اکبری 1396
بررسی جمعیت و گزیده شاخص‌های جمعیتی استان گیلان 95-1345 وحید طیفوری، صادق اکبری 1395
بررسی جایگاه زنان در بازار کار ایران و جهان با تأکید بر استان گیلان در سال‌های‌ 94-1393 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1394
بررسی وضعیت تورم و شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای استان گیلان و مقایسه آن با سایر استان‌ها و میانگین کشور 94-1391 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی، وحید طیفوری 1394
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان طی سالهای 1385تا 1392( چاپ شده در دوماهنامه آمار) حامد فاتحی 1394
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 1386-1392 مهرداد نوروزی فیروز 1394
مقاله بررسی حساب تولید استان گیلان طی سال های1385 تا1391( چاپ شده در دوماهنامه آمار) وحید طیفوری- سیده حبیبه میرعبدالعظیمی- مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال های1385-1391 مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان1392 حامد فاتحی 1393
بررسی وضعیت گاوداری های صنعتی گیلان در سال های 1389 و1392 محمد تقی رحمانی 1391
کنترل کيفيت طرح آمارگيري با استفاده از نمودارهاي پارتو و علت و معلول سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1392
بررسي وضعيت بازار كار دانش آموختگان عالي در ايران1390 -با تاكيد بر استان گيلان مهرداد نوروزي فيروز، صادق اكبري، وحيدطيفوري 1392
بررسي شاخص ها، علل و جريا نهاي مهاجرت داخلي ايران 1375-1390 -با تاکيد بر استان گيلان وحيد طيفوري، مهرداد نوروزي فيروز،صادق اكبري 1392
بررسي تاثير مهاجرت بر روند شهرنشيني و تراکم نسبي جمعيت استان گيلان سیده حبیبه میرعبدالعظیمی،مهرداد نوروزی فیروز،صادق اکبری 1392
بررسي وضعيت ازدواج و زناشويي استا نهاي شمالي گلستان،گيلان و مازندران درسالهاي 1385 و 1390 صادق اکبري، وحيد طيفوري،مهرداد نوروزي فيروز 1392
بررسي شاخص توسعه سرمايه انساني ايران 1390 -با تاكيد بر استان گيلان وحيدطيفوري، صادق اكبري
شاخصهاي کليدي عرضه نيروي کاردر استان گيلان فرشته طالش انساندوست 1390
توليد ناخالص داخلي استان گيلان به قيمت هاي جاري – سال 1387 محمد عابدي 1389
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوارگیلان-سال 1388 حامد فاتحي 1389
بررسي وضعيت مسکن در مناطق شهري استان گيلان 83-1387 سيده کبري ثنايي 1388
بررسي حساب توليد 79- 1386 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان-پاييز 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان – تابستان 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ بهار 1388 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ سال 1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ پاییز1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان -بهار1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوار گیلان -سال 1386 حامد فاتحي 1387
بررسي حساب توليد استان گیلان79-1386 وحيد طيفوري ، محمد عابدي، حميده بکا
ساختارجمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست
تراکم جمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست 1394
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1392 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1393
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1391 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1394
گزیده تحلیلی نتایج ویافته های جدول داده-ستانده استان گیلان 1381 وحید طیفوری ،شراره کاوسی
عنوان مقاله / گزارش نويسنده (نویسندگان) سال انتشار
تحلیل نتایج اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های استان گیلان1399 بر پایه اطلاعات مرکز آمار ایران محمد باقر مهرلطیفان 1400
تحلیل نتایج اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور و استان گیلان بهار 1399 محمد باقر مهرلطیفان 1400
بررسی وضعیت معادن در حال بهره‌برداری استان گیلان 98-1396 علی براری – علی رضا معبودخواه 1400
بررسی وضعیت گاوداری‌های صنعتی کشور با تاکید بر استان گیلان 1398 امیر لولویی 1400
گزارش بررسی حساب تولید کشور و استان گیلان در سال‌های 97-1390 سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1399
گزارش تفصیلی پروانه های صادر شده توسط شهرداری های استان گیلان طی سال های 98-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
گزارش تفصیلی کشتار دام کشور و استان گیلان98-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسي نتايج طرح آمارگيري از كارگاه هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه سال ١٣٩٦با تأكيد براستان گيلان  روح انگيزرضايي 1399
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1398 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1399
گزارش تفصیلی معادن در حال بهره برداری استان گیلان طی سال های97-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسی نتایج طرح آمارگیری باغداری محصولات دائمی( با تاکید بر استان گیلان) – 1398 مهرداد نوروزی فیروز 1399
بررسي نتایج آمارگیری از گردشگران ملی کشور و استان گيلان بهار1398 سعید خان زاده محتشمی 1399
بررسی و تحلیل مهاجرت استان گیلان 95-1390 وحید طیفوری، صادق اکبری، امیر لولویی 1399
تحلیل شاخص‌هاي جمعیتی کشور و استان گیلان « با رویکرد شهرستانی » وحید طیفوری، صادق اکبری نوربخش رحمتی 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از ویژگی‌های محیط زیستی کارگاه‌های صنعتی 10 کارکن وبیشتر کشور در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سال‌های 1397-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1398
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1397 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1398
بررسی وضعیت سواد و تحصیلات عالی کشور و استان گیلان 95-1385 نوربخش رحمتی 1398
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1397 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
تحلیل فرهنگ رفتاری کشور با تاکید بر استان گیلان – سال 1396 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1397
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سالهای 1396-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1397
بررسي صنعت ابريشم در گيلان طي سالهای 97-1380 امیر لولوئی – سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 94-1390 مهرداد نوروزی فیروز 1397
بررسی وضعیت دامداری‌های کشور با تاکید بر استان گیلان ( بر اساس نتایج تفضیلی طرح آمارگیری از دامداری‌های کشور 1396) امیر لولوئی 1397
بررسي وضعیت گاوداری‌های صنعتي کشور با تأکید بر استان گیلان (بر اساس نتايج آمارگيري از گاوداري‌هاي صنعتي کشور 1395) نوربخش رحمتی 1397
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1396 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1396در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی نتایج طرح سرشماری ازواحدهای پرورش قارچ خوراکی استان گیلان 1395 محدثه محوعلی همتی 1396
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1395در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1396
شاخص های عمده نیروی کار کشور و استان گیلان 95-1384 وحید طیفوری، صادق اکبری 1396
بررسی جمعیت و گزیده شاخص‌های جمعیتی استان گیلان 95-1345 وحید طیفوری، صادق اکبری 1395
بررسی جایگاه زنان در بازار کار ایران و جهان با تأکید بر استان گیلان در سال‌های‌ 94-1393 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1394
بررسی وضعیت تورم و شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای استان گیلان و مقایسه آن با سایر استان‌ها و میانگین کشور 94-1391 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی، وحید طیفوری 1394
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان طی سالهای 1385تا 1392( چاپ شده در دوماهنامه آمار) حامد فاتحی 1394
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 1386-1392 مهرداد نوروزی فیروز 1394
مقاله بررسی حساب تولید استان گیلان طی سال های1385 تا1391( چاپ شده در دوماهنامه آمار) وحید طیفوری- سیده حبیبه میرعبدالعظیمی- مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال های1385-1391 مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان1392 حامد فاتحی 1393
بررسی وضعیت گاوداری های صنعتی گیلان در سال های 1389 و1392 محمد تقی رحمانی 1391
کنترل کيفيت طرح آمارگيري با استفاده از نمودارهاي پارتو و علت و معلول سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1392
بررسي وضعيت بازار كار دانش آموختگان عالي در ايران1390 -با تاكيد بر استان گيلان مهرداد نوروزي فيروز، صادق اكبري، وحيدطيفوري 1392
بررسي شاخص ها، علل و جريا نهاي مهاجرت داخلي ايران 1375-1390 -با تاکيد بر استان گيلان وحيد طيفوري، مهرداد نوروزي فيروز،صادق اكبري 1392
بررسي تاثير مهاجرت بر روند شهرنشيني و تراکم نسبي جمعيت استان گيلان سیده حبیبه میرعبدالعظیمی،مهرداد نوروزی فیروز،صادق اکبری 1392
بررسي وضعيت ازدواج و زناشويي استا نهاي شمالي گلستان،گيلان و مازندران درسالهاي 1385 و 1390 صادق اکبري، وحيد طيفوري،مهرداد نوروزي فيروز 1392
بررسي شاخص توسعه سرمايه انساني ايران 1390 -با تاكيد بر استان گيلان وحيدطيفوري، صادق اكبري
شاخصهاي کليدي عرضه نيروي کاردر استان گيلان فرشته طالش انساندوست 1390
توليد ناخالص داخلي استان گيلان به قيمت هاي جاري – سال 1387 محمد عابدي 1389
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوارگیلان-سال 1388 حامد فاتحي 1389
بررسي وضعيت مسکن در مناطق شهري استان گيلان 83-1387 سيده کبري ثنايي 1388
بررسي حساب توليد 79- 1386 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان-پاييز 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان – تابستان 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ بهار 1388 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ سال 1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ پاییز1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان -بهار1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوار گیلان -سال 1386 حامد فاتحي 1387
بررسي حساب توليد استان گیلان79-1386 وحيد طيفوري ، محمد عابدي، حميده بکا
ساختارجمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست
تراکم جمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست 1394
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1392 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1393
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1391 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1394
گزیده تحلیلی نتایج ویافته های جدول داده-ستانده استان گیلان 1381 وحید طیفوری ،شراره کاوسی
عنوان مقاله / گزارش نويسنده (نویسندگان) سال انتشار
تحلیل نتایج اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های استان گیلان1399 بر پایه اطلاعات مرکز آمار ایران محمد باقر مهرلطیفان 1400
تحلیل نتایج اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور و استان گیلان بهار 1399 محمد باقر مهرلطیفان 1400
بررسی وضعیت معادن در حال بهره‌برداری استان گیلان 98-1396 علی براری – علی رضا معبودخواه 1400
بررسی وضعیت گاوداری‌های صنعتی کشور با تاکید بر استان گیلان 1398 امیر لولویی 1400
گزارش بررسی حساب تولید کشور و استان گیلان در سال‌های 97-1390 سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1399
گزارش تفصیلی پروانه های صادر شده توسط شهرداری های استان گیلان طی سال های 98-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
گزارش تفصیلی کشتار دام کشور و استان گیلان98-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسي نتايج طرح آمارگيري از كارگاه هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه سال ١٣٩٦با تأكيد براستان گيلان  روح انگيزرضايي 1399
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1398 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1399
گزارش تفصیلی معادن در حال بهره برداری استان گیلان طی سال های97-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسی نتایج طرح آمارگیری باغداری محصولات دائمی( با تاکید بر استان گیلان) – 1398 مهرداد نوروزی فیروز 1399
بررسي نتایج آمارگیری از گردشگران ملی کشور و استان گيلان بهار1398 سعید خان زاده محتشمی 1399
بررسی و تحلیل مهاجرت استان گیلان 95-1390 وحید طیفوری، صادق اکبری، امیر لولویی 1399
تحلیل شاخص‌هاي جمعیتی کشور و استان گیلان « با رویکرد شهرستانی » وحید طیفوری، صادق اکبری نوربخش رحمتی 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از ویژگی‌های محیط زیستی کارگاه‌های صنعتی 10 کارکن وبیشتر کشور در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سال‌های 1397-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1398
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1397 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1398
بررسی وضعیت سواد و تحصیلات عالی کشور و استان گیلان 95-1385 نوربخش رحمتی 1398
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1397 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
تحلیل فرهنگ رفتاری کشور با تاکید بر استان گیلان – سال 1396 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1397
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سالهای 1396-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1397
بررسي صنعت ابريشم در گيلان طي سالهای 97-1380 امیر لولوئی – سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 94-1390 مهرداد نوروزی فیروز 1397
بررسی وضعیت دامداری‌های کشور با تاکید بر استان گیلان ( بر اساس نتایج تفضیلی طرح آمارگیری از دامداری‌های کشور 1396) امیر لولوئی 1397
بررسي وضعیت گاوداری‌های صنعتي کشور با تأکید بر استان گیلان (بر اساس نتايج آمارگيري از گاوداري‌هاي صنعتي کشور 1395) نوربخش رحمتی 1397
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1396 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1396در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی نتایج طرح سرشماری ازواحدهای پرورش قارچ خوراکی استان گیلان 1395 محدثه محوعلی همتی 1396
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1395در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1396
شاخص های عمده نیروی کار کشور و استان گیلان 95-1384 وحید طیفوری، صادق اکبری 1396
بررسی جمعیت و گزیده شاخص‌های جمعیتی استان گیلان 95-1345 وحید طیفوری، صادق اکبری 1395
بررسی جایگاه زنان در بازار کار ایران و جهان با تأکید بر استان گیلان در سال‌های‌ 94-1393 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1394
بررسی وضعیت تورم و شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای استان گیلان و مقایسه آن با سایر استان‌ها و میانگین کشور 94-1391 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی، وحید طیفوری 1394
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان طی سالهای 1385تا 1392( چاپ شده در دوماهنامه آمار) حامد فاتحی 1394
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 1386-1392 مهرداد نوروزی فیروز 1394
مقاله بررسی حساب تولید استان گیلان طی سال های1385 تا1391( چاپ شده در دوماهنامه آمار) وحید طیفوری- سیده حبیبه میرعبدالعظیمی- مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال های1385-1391 مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان1392 حامد فاتحی 1393
بررسی وضعیت گاوداری های صنعتی گیلان در سال های 1389 و1392 محمد تقی رحمانی 1391
کنترل کيفيت طرح آمارگيري با استفاده از نمودارهاي پارتو و علت و معلول سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1392
بررسي وضعيت بازار كار دانش آموختگان عالي در ايران1390 -با تاكيد بر استان گيلان مهرداد نوروزي فيروز، صادق اكبري، وحيدطيفوري 1392
بررسي شاخص ها، علل و جريا نهاي مهاجرت داخلي ايران 1375-1390 -با تاکيد بر استان گيلان وحيد طيفوري، مهرداد نوروزي فيروز،صادق اكبري 1392
بررسي تاثير مهاجرت بر روند شهرنشيني و تراکم نسبي جمعيت استان گيلان سیده حبیبه میرعبدالعظیمی،مهرداد نوروزی فیروز،صادق اکبری 1392
بررسي وضعيت ازدواج و زناشويي استا نهاي شمالي گلستان،گيلان و مازندران درسالهاي 1385 و 1390 صادق اکبري، وحيد طيفوري،مهرداد نوروزي فيروز 1392
بررسي شاخص توسعه سرمايه انساني ايران 1390 -با تاكيد بر استان گيلان وحيدطيفوري، صادق اكبري
شاخصهاي کليدي عرضه نيروي کاردر استان گيلان فرشته طالش انساندوست 1390
توليد ناخالص داخلي استان گيلان به قيمت هاي جاري – سال 1387 محمد عابدي 1389
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوارگیلان-سال 1388 حامد فاتحي 1389
بررسي وضعيت مسکن در مناطق شهري استان گيلان 83-1387 سيده کبري ثنايي 1388
بررسي حساب توليد 79- 1386 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان-پاييز 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان – تابستان 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ بهار 1388 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ سال 1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ پاییز1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان -بهار1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوار گیلان -سال 1386 حامد فاتحي 1387
بررسي حساب توليد استان گیلان79-1386 وحيد طيفوري ، محمد عابدي، حميده بکا
ساختارجمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست
تراکم جمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست 1394
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1392 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1393
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1391 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1394
گزیده تحلیلی نتایج ویافته های جدول داده-ستانده استان گیلان 1381 وحید طیفوری ،شراره کاوسی
عنوان مقاله / گزارش نويسنده (نویسندگان) سال انتشار
تحلیل نتایج اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های استان گیلان1399 بر پایه اطلاعات مرکز آمار ایران محمد باقر مهرلطیفان 1400
تحلیل نتایج اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور و استان گیلان بهار 1399 محمد باقر مهرلطیفان 1400
بررسی وضعیت معادن در حال بهره‌برداری استان گیلان 98-1396 علی براری – علی رضا معبودخواه 1400
بررسی وضعیت گاوداری‌های صنعتی کشور با تاکید بر استان گیلان 1398 امیر لولویی 1400
گزارش بررسی حساب تولید کشور و استان گیلان در سال‌های 97-1390 سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1399
گزارش تفصیلی پروانه های صادر شده توسط شهرداری های استان گیلان طی سال های 98-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
گزارش تفصیلی کشتار دام کشور و استان گیلان98-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسي نتايج طرح آمارگيري از كارگاه هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه سال ١٣٩٦با تأكيد براستان گيلان  روح انگيزرضايي 1399
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1398 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1399
گزارش تفصیلی معادن در حال بهره برداری استان گیلان طی سال های97-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسی نتایج طرح آمارگیری باغداری محصولات دائمی( با تاکید بر استان گیلان) – 1398 مهرداد نوروزی فیروز 1399
بررسي نتایج آمارگیری از گردشگران ملی کشور و استان گيلان بهار1398 سعید خان زاده محتشمی 1399
بررسی و تحلیل مهاجرت استان گیلان 95-1390 وحید طیفوری، صادق اکبری، امیر لولویی 1399
تحلیل شاخص‌هاي جمعیتی کشور و استان گیلان « با رویکرد شهرستانی » وحید طیفوری، صادق اکبری نوربخش رحمتی 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از ویژگی‌های محیط زیستی کارگاه‌های صنعتی 10 کارکن وبیشتر کشور در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سال‌های 1397-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1398
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1397 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1398
بررسی وضعیت سواد و تحصیلات عالی کشور و استان گیلان 95-1385 نوربخش رحمتی 1398
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1397 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
تحلیل فرهنگ رفتاری کشور با تاکید بر استان گیلان – سال 1396 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1397
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سالهای 1396-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1397
بررسي صنعت ابريشم در گيلان طي سالهای 97-1380 امیر لولوئی – سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 94-1390 مهرداد نوروزی فیروز 1397
بررسی وضعیت دامداری‌های کشور با تاکید بر استان گیلان ( بر اساس نتایج تفضیلی طرح آمارگیری از دامداری‌های کشور 1396) امیر لولوئی 1397
بررسي وضعیت گاوداری‌های صنعتي کشور با تأکید بر استان گیلان (بر اساس نتايج آمارگيري از گاوداري‌هاي صنعتي کشور 1395) نوربخش رحمتی 1397
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1396 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1396در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی نتایج طرح سرشماری ازواحدهای پرورش قارچ خوراکی استان گیلان 1395 محدثه محوعلی همتی 1396
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1395در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1396
شاخص های عمده نیروی کار کشور و استان گیلان 95-1384 وحید طیفوری، صادق اکبری 1396
بررسی جمعیت و گزیده شاخص‌های جمعیتی استان گیلان 95-1345 وحید طیفوری، صادق اکبری 1395
بررسی جایگاه زنان در بازار کار ایران و جهان با تأکید بر استان گیلان در سال‌های‌ 94-1393 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1394
بررسی وضعیت تورم و شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای استان گیلان و مقایسه آن با سایر استان‌ها و میانگین کشور 94-1391 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی، وحید طیفوری 1394
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان طی سالهای 1385تا 1392( چاپ شده در دوماهنامه آمار) حامد فاتحی 1394
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 1386-1392 مهرداد نوروزی فیروز 1394
مقاله بررسی حساب تولید استان گیلان طی سال های1385 تا1391( چاپ شده در دوماهنامه آمار) وحید طیفوری- سیده حبیبه میرعبدالعظیمی- مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال های1385-1391 مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان1392 حامد فاتحی 1393
بررسی وضعیت گاوداری های صنعتی گیلان در سال های 1389 و1392 محمد تقی رحمانی 1391
کنترل کيفيت طرح آمارگيري با استفاده از نمودارهاي پارتو و علت و معلول سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1392
بررسي وضعيت بازار كار دانش آموختگان عالي در ايران1390 -با تاكيد بر استان گيلان مهرداد نوروزي فيروز، صادق اكبري، وحيدطيفوري 1392
بررسي شاخص ها، علل و جريا نهاي مهاجرت داخلي ايران 1375-1390 -با تاکيد بر استان گيلان وحيد طيفوري، مهرداد نوروزي فيروز،صادق اكبري 1392
بررسي تاثير مهاجرت بر روند شهرنشيني و تراکم نسبي جمعيت استان گيلان سیده حبیبه میرعبدالعظیمی،مهرداد نوروزی فیروز،صادق اکبری 1392
بررسي وضعيت ازدواج و زناشويي استا نهاي شمالي گلستان،گيلان و مازندران درسالهاي 1385 و 1390 صادق اکبري، وحيد طيفوري،مهرداد نوروزي فيروز 1392
بررسي شاخص توسعه سرمايه انساني ايران 1390 -با تاكيد بر استان گيلان وحيدطيفوري، صادق اكبري
شاخصهاي کليدي عرضه نيروي کاردر استان گيلان فرشته طالش انساندوست 1390
توليد ناخالص داخلي استان گيلان به قيمت هاي جاري – سال 1387 محمد عابدي 1389
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوارگیلان-سال 1388 حامد فاتحي 1389
بررسي وضعيت مسکن در مناطق شهري استان گيلان 83-1387 سيده کبري ثنايي 1388
بررسي حساب توليد 79- 1386 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان-پاييز 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان – تابستان 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ بهار 1388 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ سال 1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ پاییز1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان -بهار1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوار گیلان -سال 1386 حامد فاتحي 1387
بررسي حساب توليد استان گیلان79-1386 وحيد طيفوري ، محمد عابدي، حميده بکا
ساختارجمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست
تراکم جمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست 1394
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1392 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1393
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1391 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1394
گزیده تحلیلی نتایج ویافته های جدول داده-ستانده استان گیلان 1381 وحید طیفوری ،شراره کاوسی
عنوان مقاله / گزارش نويسنده (نویسندگان) سال انتشار
تحلیل نتایج اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های استان گیلان1399 بر پایه اطلاعات مرکز آمار ایران محمد باقر مهرلطیفان 1400
تحلیل نتایج اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور و استان گیلان بهار 1399 محمد باقر مهرلطیفان 1400
بررسی وضعیت معادن در حال بهره‌برداری استان گیلان 98-1396 علی براری – علی رضا معبودخواه 1400
بررسی وضعیت گاوداری‌های صنعتی کشور با تاکید بر استان گیلان 1398 امیر لولویی 1400
گزارش بررسی حساب تولید کشور و استان گیلان در سال‌های 97-1390 سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1399
گزارش تفصیلی پروانه های صادر شده توسط شهرداری های استان گیلان طی سال های 98-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
گزارش تفصیلی کشتار دام کشور و استان گیلان98-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسي نتايج طرح آمارگيري از كارگاه هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه سال ١٣٩٦با تأكيد براستان گيلان  روح انگيزرضايي 1399
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1398 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1399
گزارش تفصیلی معادن در حال بهره برداری استان گیلان طی سال های97-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسی نتایج طرح آمارگیری باغداری محصولات دائمی( با تاکید بر استان گیلان) – 1398 مهرداد نوروزی فیروز 1399
بررسي نتایج آمارگیری از گردشگران ملی کشور و استان گيلان بهار1398 سعید خان زاده محتشمی 1399
بررسی و تحلیل مهاجرت استان گیلان 95-1390 وحید طیفوری، صادق اکبری، امیر لولویی 1399
تحلیل شاخص‌هاي جمعیتی کشور و استان گیلان « با رویکرد شهرستانی » وحید طیفوری، صادق اکبری نوربخش رحمتی 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از ویژگی‌های محیط زیستی کارگاه‌های صنعتی 10 کارکن وبیشتر کشور در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سال‌های 1397-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1398
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1397 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1398
بررسی وضعیت سواد و تحصیلات عالی کشور و استان گیلان 95-1385 نوربخش رحمتی 1398
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1397 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
تحلیل فرهنگ رفتاری کشور با تاکید بر استان گیلان – سال 1396 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1397
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سالهای 1396-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1397
بررسي صنعت ابريشم در گيلان طي سالهای 97-1380 امیر لولوئی – سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 94-1390 مهرداد نوروزی فیروز 1397
بررسی وضعیت دامداری‌های کشور با تاکید بر استان گیلان ( بر اساس نتایج تفضیلی طرح آمارگیری از دامداری‌های کشور 1396) امیر لولوئی 1397
بررسي وضعیت گاوداری‌های صنعتي کشور با تأکید بر استان گیلان (بر اساس نتايج آمارگيري از گاوداري‌هاي صنعتي کشور 1395) نوربخش رحمتی 1397
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1396 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1396در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی نتایج طرح سرشماری ازواحدهای پرورش قارچ خوراکی استان گیلان 1395 محدثه محوعلی همتی 1396
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1395در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1396
شاخص های عمده نیروی کار کشور و استان گیلان 95-1384 وحید طیفوری، صادق اکبری 1396
بررسی جمعیت و گزیده شاخص‌های جمعیتی استان گیلان 95-1345 وحید طیفوری، صادق اکبری 1395
بررسی جایگاه زنان در بازار کار ایران و جهان با تأکید بر استان گیلان در سال‌های‌ 94-1393 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1394
بررسی وضعیت تورم و شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای استان گیلان و مقایسه آن با سایر استان‌ها و میانگین کشور 94-1391 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی، وحید طیفوری 1394
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان طی سالهای 1385تا 1392( چاپ شده در دوماهنامه آمار) حامد فاتحی 1394
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 1386-1392 مهرداد نوروزی فیروز 1394
مقاله بررسی حساب تولید استان گیلان طی سال های1385 تا1391( چاپ شده در دوماهنامه آمار) وحید طیفوری- سیده حبیبه میرعبدالعظیمی- مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال های1385-1391 مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان1392 حامد فاتحی 1393
بررسی وضعیت گاوداری های صنعتی گیلان در سال های 1389 و1392 محمد تقی رحمانی 1391
کنترل کيفيت طرح آمارگيري با استفاده از نمودارهاي پارتو و علت و معلول سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1392
بررسي وضعيت بازار كار دانش آموختگان عالي در ايران1390 -با تاكيد بر استان گيلان مهرداد نوروزي فيروز، صادق اكبري، وحيدطيفوري 1392
بررسي شاخص ها، علل و جريا نهاي مهاجرت داخلي ايران 1375-1390 -با تاکيد بر استان گيلان وحيد طيفوري، مهرداد نوروزي فيروز،صادق اكبري 1392
بررسي تاثير مهاجرت بر روند شهرنشيني و تراکم نسبي جمعيت استان گيلان سیده حبیبه میرعبدالعظیمی،مهرداد نوروزی فیروز،صادق اکبری 1392
بررسي وضعيت ازدواج و زناشويي استا نهاي شمالي گلستان،گيلان و مازندران درسالهاي 1385 و 1390 صادق اکبري، وحيد طيفوري،مهرداد نوروزي فيروز 1392
بررسي شاخص توسعه سرمايه انساني ايران 1390 -با تاكيد بر استان گيلان وحيدطيفوري، صادق اكبري
شاخصهاي کليدي عرضه نيروي کاردر استان گيلان فرشته طالش انساندوست 1390
توليد ناخالص داخلي استان گيلان به قيمت هاي جاري – سال 1387 محمد عابدي 1389
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوارگیلان-سال 1388 حامد فاتحي 1389
بررسي وضعيت مسکن در مناطق شهري استان گيلان 83-1387 سيده کبري ثنايي 1388
بررسي حساب توليد 79- 1386 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان-پاييز 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان – تابستان 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ بهار 1388 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ سال 1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ پاییز1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان -بهار1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوار گیلان -سال 1386 حامد فاتحي 1387
بررسي حساب توليد استان گیلان79-1386 وحيد طيفوري ، محمد عابدي، حميده بکا
ساختارجمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست
تراکم جمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست 1394
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1392 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1393
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1391 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1394
گزیده تحلیلی نتایج ویافته های جدول داده-ستانده استان گیلان 1381 وحید طیفوری ،شراره کاوسی
عنوان مقاله / گزارش نويسنده (نویسندگان) سال انتشار
 تحلیل نتایج اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور و استان گیلان بهار 1399 محمد باقر مهرلطیفان 1400
بررسی وضعیت معادن در حال بهره‌برداری استان گیلان 98-1396 علی براری – علی رضا معبودخواه 1400
بررسی وضعیت گاوداری‌های صنعتی کشور با تاکید بر استان گیلان 1398 امیر لولویی 1400
گزارش بررسی حساب تولید کشور و استان گیلان در سال‌های 97-1390 سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1399
گزارش تفصیلی پروانه های صادر شده توسط شهرداری های استان گیلان طی سال های 98-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
گزارش تفصیلی کشتار دام کشور و استان گیلان98-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسي نتايج طرح آمارگيري از كارگاه هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه سال ١٣٩٦با تأكيد براستان گيلان  روح انگيزرضايي 1399
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1398 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1399
گزارش تفصیلی معادن در حال بهره برداری استان گیلان طی سال های97-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسی نتایج طرح آمارگیری باغداری محصولات دائمی( با تاکید بر استان گیلان) – 1398 مهرداد نوروزی فیروز 1399
بررسي نتایج آمارگیری از گردشگران ملی کشور و استان گيلان بهار1398 سعید خان زاده محتشمی 1399
بررسی و تحلیل مهاجرت استان گیلان 95-1390 وحید طیفوری، صادق اکبری، امیر لولویی 1399
تحلیل شاخص‌هاي جمعیتی کشور و استان گیلان « با رویکرد شهرستانی » وحید طیفوری، صادق اکبری نوربخش رحمتی 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از ویژگی‌های محیط زیستی کارگاه‌های صنعتی 10 کارکن وبیشتر کشور در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سال‌های 1397-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1398
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1397 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1398
بررسی وضعیت سواد و تحصیلات عالی کشور و استان گیلان 95-1385 نوربخش رحمتی 1398
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1397 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
تحلیل فرهنگ رفتاری کشور با تاکید بر استان گیلان – سال 1396 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1397
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سالهای 1396-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1397
بررسي صنعت ابريشم در گيلان طي سالهای 97-1380 امیر لولوئی – سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 94-1390 مهرداد نوروزی فیروز 1397
بررسی وضعیت دامداری‌های کشور با تاکید بر استان گیلان ( بر اساس نتایج تفضیلی طرح آمارگیری از دامداری‌های کشور 1396) امیر لولوئی 1397
بررسي وضعیت گاوداری‌های صنعتي کشور با تأکید بر استان گیلان (بر اساس نتايج آمارگيري از گاوداري‌هاي صنعتي کشور 1395) نوربخش رحمتی 1397
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1396 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1396در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی نتایج طرح سرشماری ازواحدهای پرورش قارچ خوراکی استان گیلان 1395 محدثه محوعلی همتی 1396
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1395در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1396
شاخص های عمده نیروی کار کشور و استان گیلان 95-1384 وحید طیفوری، صادق اکبری 1396
بررسی جمعیت و گزیده شاخص‌های جمعیتی استان گیلان 95-1345 وحید طیفوری، صادق اکبری 1395
بررسی جایگاه زنان در بازار کار ایران و جهان با تأکید بر استان گیلان در سال‌های‌ 94-1393 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1394
بررسی وضعیت تورم و شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای استان گیلان و مقایسه آن با سایر استان‌ها و میانگین کشور 94-1391 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی، وحید طیفوری 1394
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان طی سالهای 1385تا 1392( چاپ شده در دوماهنامه آمار) حامد فاتحی 1394
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 1386-1392 مهرداد نوروزی فیروز 1394
مقاله بررسی حساب تولید استان گیلان طی سال های1385 تا1391( چاپ شده در دوماهنامه آمار) وحید طیفوری- سیده حبیبه میرعبدالعظیمی- مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال های1385-1391 مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان1392 حامد فاتحی 1393
بررسی وضعیت گاوداری های صنعتی گیلان در سال های 1389 و1392 محمد تقی رحمانی 1391
کنترل کيفيت طرح آمارگيري با استفاده از نمودارهاي پارتو و علت و معلول سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1392
بررسي وضعيت بازار كار دانش آموختگان عالي در ايران1390 -با تاكيد بر استان گيلان مهرداد نوروزي فيروز، صادق اكبري، وحيدطيفوري 1392
بررسي شاخص ها، علل و جريا نهاي مهاجرت داخلي ايران 1375-1390 -با تاکيد بر استان گيلان وحيد طيفوري، مهرداد نوروزي فيروز،صادق اكبري 1392
بررسي تاثير مهاجرت بر روند شهرنشيني و تراکم نسبي جمعيت استان گيلان سیده حبیبه میرعبدالعظیمی،مهرداد نوروزی فیروز،صادق اکبری 1392
بررسي وضعيت ازدواج و زناشويي استا نهاي شمالي گلستان،گيلان و مازندران درسالهاي 1385 و 1390 صادق اکبري، وحيد طيفوري،مهرداد نوروزي فيروز 1392
بررسي شاخص توسعه سرمايه انساني ايران 1390 -با تاكيد بر استان گيلان وحيدطيفوري، صادق اكبري
شاخصهاي کليدي عرضه نيروي کاردر استان گيلان فرشته طالش انساندوست 1390
توليد ناخالص داخلي استان گيلان به قيمت هاي جاري – سال 1387 محمد عابدي 1389
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوارگیلان-سال 1388 حامد فاتحي 1389
بررسي وضعيت مسکن در مناطق شهري استان گيلان 83-1387 سيده کبري ثنايي 1388
بررسي حساب توليد 79- 1386 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان-پاييز 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان – تابستان 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ بهار 1388 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ سال 1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ پاییز1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان -بهار1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوار گیلان -سال 1386 حامد فاتحي 1387
بررسي حساب توليد استان گیلان79-1386 وحيد طيفوري ، محمد عابدي، حميده بکا
ساختارجمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست
تراکم جمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست 1394
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1392 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1393
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1391 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1394
گزیده تحلیلی نتایج ویافته های جدول داده-ستانده استان گیلان 1381 وحید طیفوری ،شراره کاوسی
عنوان مقاله / گزارش نويسنده (نویسندگان) سال انتشار
 تحلیل نتایج اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور و استان گیلان بهار 1399 محمد باقر مهرلطیفان 1400
بررسی وضعیت معادن در حال بهره‌برداری استان گیلان 98-1396 علی براری – علی رضا معبودخواه 1400
بررسی وضعیت گاوداری‌های صنعتی کشور با تاکید بر استان گیلان 1398 امیر لولویی 1400
گزارش بررسی حساب تولید کشور و استان گیلان در سال‌های 97-1390 سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1399
گزارش تفصیلی پروانه های صادر شده توسط شهرداری های استان گیلان طی سال های 98-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
گزارش تفصیلی کشتار دام کشور و استان گیلان98-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسي نتايج طرح آمارگيري از كارگاه هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه سال ١٣٩٦با تأكيد براستان گيلان  روح انگيزرضايي 1399
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1398 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1399
گزارش تفصیلی معادن در حال بهره برداری استان گیلان طی سال های97-1395 علی براری – علی رضا معبودخواه 1399
بررسی نتایج طرح آمارگیری باغداری محصولات دائمی( با تاکید بر استان گیلان) – 1398 مهرداد نوروزی فیروز 1399
بررسي نتایج آمارگیری از گردشگران ملی کشور و استان گيلان بهار1398 سعید خان زاده محتشمی 1399
بررسی و تحلیل مهاجرت استان گیلان 95-1390 وحید طیفوری، صادق اکبری، امیر لولویی 1399
تحلیل شاخص‌هاي جمعیتی کشور و استان گیلان « با رویکرد شهرستانی » وحید طیفوری، صادق اکبری نوربخش رحمتی 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
بررسی نتایج طرح آمارگیری از ویژگی‌های محیط زیستی کارگاه‌های صنعتی 10 کارکن وبیشتر کشور در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان مهرداد نوروزی فیروز 1398
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سال‌های 1397-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1398
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان و مقایسه با کشور و استان های همجوار – سال 1397 سعید خان زاده محتشمی ، سلماز نجف زاده 1398
بررسی وضعیت سواد و تحصیلات عالی کشور و استان گیلان 95-1385 نوربخش رحمتی 1398
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1397 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
تحلیل فرهنگ رفتاری کشور با تاکید بر استان گیلان – سال 1396 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1397
گزارش تفصیلی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها استان گیلان طی سالهای 1396-1390 علی براری – علی رضا معبودخواه 1397
بررسي صنعت ابريشم در گيلان طي سالهای 97-1380 امیر لولوئی – سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 94-1390 مهرداد نوروزی فیروز 1397
بررسی وضعیت دامداری‌های کشور با تاکید بر استان گیلان ( بر اساس نتایج تفضیلی طرح آمارگیری از دامداری‌های کشور 1396) امیر لولوئی 1397
بررسي وضعیت گاوداری‌های صنعتي کشور با تأکید بر استان گیلان (بر اساس نتايج آمارگيري از گاوداري‌هاي صنعتي کشور 1395) نوربخش رحمتی 1397
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال 1396 با تاکید بر استان گیلان وحید طیفوری، صادق اکبری 1397
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1396در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1397
بررسی نتایج طرح سرشماری ازواحدهای پرورش قارچ خوراکی استان گیلان 1395 محدثه محوعلی همتی 1396
بررسي هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان سال 1395در مقایسه با کل کشور و استان‌های همجوار سعید خان زاده محتشمی 1396
شاخص های عمده نیروی کار کشور و استان گیلان 95-1384 وحید طیفوری، صادق اکبری 1396
بررسی جمعیت و گزیده شاخص‌های جمعیتی استان گیلان 95-1345 وحید طیفوری، صادق اکبری 1395
بررسی جایگاه زنان در بازار کار ایران و جهان با تأکید بر استان گیلان در سال‌های‌ 94-1393 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی 1394
بررسی وضعیت تورم و شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای استان گیلان و مقایسه آن با سایر استان‌ها و میانگین کشور 94-1391 سیده حبیبه میرعبدالعظیمی، وحید طیفوری 1394
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان طی سالهای 1385تا 1392( چاپ شده در دوماهنامه آمار) حامد فاتحی 1394
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال‌های 1386-1392 مهرداد نوروزی فیروز 1394
مقاله بررسی حساب تولید استان گیلان طی سال های1385 تا1391( چاپ شده در دوماهنامه آمار) وحید طیفوری- سیده حبیبه میرعبدالعظیمی- مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی حساب تولید استان گیلان در سال های1385-1391 مهرداد نوروزی فیروز 1393
بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان1392 حامد فاتحی 1393
بررسی وضعیت گاوداری های صنعتی گیلان در سال های 1389 و1392 محمد تقی رحمانی 1391
کنترل کيفيت طرح آمارگيري با استفاده از نمودارهاي پارتو و علت و معلول سيده حبيبه ميرعبدالعظيمي 1392
بررسي وضعيت بازار كار دانش آموختگان عالي در ايران1390 -با تاكيد بر استان گيلان مهرداد نوروزي فيروز، صادق اكبري، وحيدطيفوري 1392
بررسي شاخص ها، علل و جريا نهاي مهاجرت داخلي ايران 1375-1390 -با تاکيد بر استان گيلان وحيد طيفوري، مهرداد نوروزي فيروز،صادق اكبري 1392
بررسي تاثير مهاجرت بر روند شهرنشيني و تراکم نسبي جمعيت استان گيلان سیده حبیبه میرعبدالعظیمی،مهرداد نوروزی فیروز،صادق اکبری 1392
بررسي وضعيت ازدواج و زناشويي استا نهاي شمالي گلستان،گيلان و مازندران درسالهاي 1385 و 1390 صادق اکبري، وحيد طيفوري،مهرداد نوروزي فيروز 1392
بررسي شاخص توسعه سرمايه انساني ايران 1390 -با تاكيد بر استان گيلان وحيدطيفوري، صادق اكبري
شاخصهاي کليدي عرضه نيروي کاردر استان گيلان فرشته طالش انساندوست 1390
توليد ناخالص داخلي استان گيلان به قيمت هاي جاري – سال 1387 محمد عابدي 1389
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوارگیلان-سال 1388 حامد فاتحي 1389
بررسي وضعيت مسکن در مناطق شهري استان گيلان 83-1387 سيده کبري ثنايي 1388
بررسي حساب توليد 79- 1386 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان-پاييز 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان – تابستان 88 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ بهار 1388 محمد عابدي 1388
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ سال 1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان ـ پاییز1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار استان گيلان -بهار1387 محمد عابدي 1387
خلاصه نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمدخانوار گیلان -سال 1386 حامد فاتحي 1387
بررسي حساب توليد استان گیلان79-1386 وحيد طيفوري ، محمد عابدي، حميده بکا
ساختارجمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست
تراکم جمعيت استان گیلان 45-1385 فرشته طالش انساندوست 1394
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1392 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1393
نام و نشان کارگاه های فعال صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتراستان گیلان سال 1391 محمد تقی رحمانی ، زیر نظر وحید طیفوری 1394
گزیده تحلیلی نتایج ویافته های جدول داده-ستانده استان گیلان 1381 وحید طیفوری ،شراره کاوسی