نشریه بررسی جمعیت و گزیده شاخصهای جمعیتی استان گیلان – سالهای 95-1345

نشریه بررسی جمعیت و گزیده شاخصهای جمعیتی استان گیلان – سالهای 95-1345

از سرشماری عمومی نفوس و مسکن است که بعنوان یکی از عمده ترین راههای شناخت کشورها و ویژگیهای جمعیت آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی از تعداد جمعیت و ویژگیهای آن از دیرباز مورد توجه بوده است و در هر زمانی متناسب با امکانات به روشهای مختلف مورد سنجش قرار گرفته است.

دانلود نشریه

About the Author

ارسال پاسخ