فراخوان ارسال مقالات فصلنامه «نقشه و اطلاعات مکانی گیلان»

فراخوان ارسال مقالات فصلنامه «نقشه و اطلاعات مکانی گیلان»

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه گیلان گفت:در راستای اشاعه و ارتقای فرهنگ GIS در سطح جامعه، سازمان برنامه و بودجه گیلان نسبت به تهیه و انتشار فصلنامه «نقشه و اطلاعات مکانی گیلان» اقدام نموده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه استان گیلان،وحید طیفوری از فراخوان ارسال مقالات فصلنامه نقشه و اطلاعات مکانی گیلان خبر داد و اظهار کرد:سازمان برنامه و بودجه استان گیلان در راستای اشاعه و ارتقای فرهنگ GIS در سطح جامعه و نیز کمک به تبادل تجربیات موفق در عرصه کاربرد اطلاعات مکانی، نسبت به تهیه و انتشار فصلنامه «نقشه و اطلاعات مکانی گیلان» اقدام نموده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه گیلان با بیان اینکه کلیات تهیه این فصلنامه از سوی کمیته تخصصی تهیه نشریه GIS استان گیلان در سال ۹۳ تهیه و برای طرح در گروه کارشناسی کاربران GIS استان ارائه شد،افزود:در چهل و یکمین جلسه گروه کارشناسی کاربران  استان گیلان،تهیه این فصلنامه مصوب و برای طرح و تایید به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه گردید.

وی از صدور مجوز انتشار فصلنامه در خردادماه ۹۵ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و تصریح کرد:موضوع تهیه و انتشار فصلنامه GIS در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان در سال ۹۴ به تصویب رسید و ابلاغ شد.

این مقام مسئول یارانه دبیرخانه فصلنامه را map_j@mpogl.ir اعلام کرد و گفت:از کليه متخصصين، کارشناسان، دانشجويان و دست اندرکاران علوم اطلاعات مکانی و GIS دعوت می شود مقالات خود را تهيه نموده و جهت بررسی و انتشار در فصلنامه مذکور ارسال نمايند.

23

فراخوان

About the Author

ارسال پاسخ