سالنامه سال1399استان گیلان

تمبر

پيشگفتار

آمارنامه استان گيلان از سال 1355 هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه وقت تهيه و منتشر مي‌شد. از سال 1381 به‌منظور ساماندهي نظام آماري كشور، تغييراتي در ساختار آن داده شد و بر اساس الگوي واحد كه به صورت هماهنگ در سطح كشور و از سوي مركز آمار ايران ارايه گرديده، تهيه و تدوين شده است. اينك پس از 14 سال از آخرین بازنگری صـــورت گرفته، به علت تغييرات حاصـــل در ماهيت بعضـــي از موضوع‌ها، فعاليت‌ها، طبقه‌بندي‌ها و تعريف مفاهیم، ضرورت بازنگری مجدد اجتناب‌ناپذیر بود. پس این امر با هدايت و راهبري معاونت آمار و اطلاعات سازمان و دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان مرکز آمار ایران و همكاري مسئولین سالنامه آماری استاني و دستگاه‌هاي اجرايي، در فعالیت‌های سال 1395 گنجانده و به اجرا در آمد.
اين مجموعه با نام سالنامه آماري استان تهيه شده است كه حاوي مجموعه‌اي از آخرين اطلاعات آماري موجود در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه براي تامين نيازهاي آماري تصميم‌گيران، برنامه‌ريزان و مجريان طرح‌هاي توسعه و عمران منطقه‌اي در سطح شهرستان ضروری است.
منابع آماري اين نشريه شامل آمارهاي ثبتي توليد شده در دستگاه‌هاي اجرايي استان، نتايج سرشماري‌ها و آمارگيري‌هاي نمونه‌اي اجرا شده توسط مركز آمار ايران مي‌باشد.
در ابتداي هر فصل، مقدمه‌اي ارائه شده كه در آن به پوشش موضوعي اقلام آماري، علت در دسترس نبودن اطلاعات، عدم درج برخي از اطلاعات آماري و تجديد نظر در سري‌زماني آمارهاي ارائه شده توسط دستگاه‌هاي مربوط و… اشاره مي‌شود. شایان ذکر است در تعدادی از جدول‌ها به‌دلیل عدم وجود اطلاعات در سال شروع مربوط به سری زمانی، سطرهای مربوط حذف شده است. یادآور می­شود بر اساس تقسیمات کشوری در آبان ماه سال 1399 بخش خمام از شهرستان رشت انتزاع و شهرستان خمام ایجاد گردید. لذا با توجه به عدم استقرار دستگاه­ها، امکان اخذ اطلاعات وجود نداشت به همین دلیل فقط اطلاعات مربوط به تقسیمات کشوری در این کتاب آمده است. از اين‌رو به خوانندگان عزيز توصيه مي‌شود كه قبل از استفاده از اطلاعات آماري فصل مورد نظر، مقدمه آن را مطالعه نموده تا از نكات مهم آن در استفاده از اطلاعات آماري آگاهي حاصل نمايند.
مي‌دانيم يكي از منابع آماري اين مجموعه، آمارهاي ثبتي توليد شده در دستگاه‌هاي اجرايي استان مي‌باشد. روش جمع‌آوري اين اطلاعات طي سال‌هاي اخيرکاملاً به روش مکانيزه انجام مي‌شود. در اين روش براساس پايگاه اطلاعاتي ويژه سالنامه آماري که تحت وب است، فرم‌هاي جمع‌آوري اطلاعات و اقلام آماري هر دستگاه اجرايي متناسب با تفکيک و سطوح جغرافيايي مورد نظر طراحي مي‌گردد و مجوز دسترسي به فرم‌هاي مربوط در اختيار رابط آماري و مدير دستگاه قرار مي‌گيرد، اين فرم‌ها توسط کارشناس مربوطه در دستگاه اجرايي (رابط آماري) تکميل و سپس توسط مدير دستگاه بايد تأييد گردد. فرم‌هاي تأييدشده دستگاه توسط همکاران معاونت آمار و اطلاعات سازمان مورد بررسي فني قرارگرفته ‌و پس از تأييد نهايي در سالنامه آماري و آمارنامه(پیوست سالنامه آماری) مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
شايان ذكر است اگر چه سعي وافر شد تا آمار و اطلاعات اين مجموعه با سالنامه آماري كل كشور منطبق باشد، ولي مغايرت‌هايي در برخی آمارها ديده مي‌شود كه علت آن بنا به اظهار سازمان‌هاي ذي‌ربط، زمان آماري اخذ اطلاعات مي‌باشد.
اميد است در عصر فناوري اطلاعات دستگاه‌هايي كه در اين زمينه پيشرو بوده‌اند با بكارگيري شيوه‌هاي نوين، تسهيل در توليد و ارايه اطلاعات را بهتر از گذشته دنبال نموده و ساير دستگاه‌ها نيز با جديت بيش‌تر در اين راستا حركت نمايند.
در خاتمه سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی استان گیلان از مديران و روساي كليه دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌ها، نهادهاي انقلاب اسلامي و كارشناسان آن‌ها كه با همكاري ارزنده در ارايه آمارها، ما را در تهيه اين مجموعه ياري داده‌اند، سپاسگزاري مي‌نمايد و اميدوار است با ادامه اين همكاري‌ها و با راهنمايي صاحب‌نظران نيك‌انديش و همه كساني كه از اين نشريه استفاده مي‌نمايند، موجبات ارتقاي بيش‌تر اين مجموعه فراهم گردد. از جناب آقای صادق اکبری كه مسووليت تدوين نهايي و آقایان لولوئی، مهرلطیفان و خانم­­ها همتی، بلوری مسئوليت تهيه و كارشناسي بخش‌هاي مختلف و خانم زهرا بناءرمضانی زحمت حروفچيني را برعهده داشته، و جناب آقاي وحيد طيفوري معاون آمار و اطلاعات كه مديريت كار را برعهده داشته‌اند، تشكر و قدرداني مي‌نمايم.
شراره کاوسی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

شماره انتشاراتی استان: 5-1400                                                               شماره مسلسل:679

‏سرشناسه : سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان. معاونت آمار و اطلاعات
‏عنوان و نام پديدآور : سالنامه آماری استان گیلان سال ۱۳۹9/تهیه‌کننده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، معاونت آمار و اطلاعات.
‏مشخصات نشر : تهران: سازمان برنامه و بودجه، ‏‫1400.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫802 ص.: مصور،‌ جدول،‌ نقشه ، نمودار.
‏شابک : 978-622-203-498-6
‏وضعیت فهرست‌نویسی : فیپا
‏موضوع : گیلان — آمار — سالنامه‌ها
‏موضوع : Gilan (Iran: Province) — Statistics — Yearbooks
‏موضوع : گیلان — اوضاع اجتماعی — آمار
‏موضوع : Gilan (Iran: Province) — Social conditions — Statistics
‏موضوع : گیلان — اوضاع اجتماعی — آمار
‏موضوع : Gilan (Iran: Province) — Social conditions — Statistics
‏موضوع : گیلان — زندگی فرهنگی — آمار
‏موضوع : Gilan (Iran: Province) — Intellectual life — Statistics
‏شناسه افزوده : سازمان برنامه و بودجه
‏شناسه افزوده : Sazman Barnameh va Budjeh
‏رده بندی کنگره : 2/4570 ‏‫HA
‏رده بندی دیویی : ۵۲۳/315
‏شماره کتابشناسی ملی :  8779761

 

سالنامه آماری استان گیلان سال 1399

تهیه‌کننده: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، معاونت آمار و اطلاعات

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1400

شمارگان: 10 نسخه

قيمت: 1500000 ريال

نشانی: رشت- خیابان 15 خرداد- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان

تلفن: 33664014 دورنگار: 33668256   کدپستی: 83739-41939

پست‌الکترونیک: amar@mpogl.ir  وبگاه: https://mpogl.ir

https://sdimpogl.ir

همه حقوق براي ناشر محفوظ است.

نشانه‌ها و علامت اختصاری بکار رفته در این نشریه:
ـ     آمار گرد‌آوري نشده است
. . .  آمار در دسترس نيست
x    ذاتاً يا عملاً وجود ندارد
xx  جمع و محاسبه غيرممكن يا بي‌معني است
عدد كمتر از نصف واحد
//
عدد (نسبت، درصد) ناچيز و قابل صرفنظر كردن است.
*    عدد غيرقطعي است
**  عدد جنبه تخميني دارد
Ø   به دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست.
 
(ر.م) رجوع شود به « فهرست منابع و مأخذ »
در مواردي كه اعداد يك جدول، از نشريات مركز آمار ايران يا ساير سازمان‌ها نقل شده باشد، اطلاعات كتاب شناختي مدارك مورد استفاده، در بخش پيوست سالنامه تحت عنوان “فهرست منابع و ماخذ” ارائه شده است.
 
اختلاف در سر جمع‌ها به علت سر راست كردن ارقام است.
محاسبه نسبت‌ها و شاخص‌ها قبل از سر راست كردن ارقام صورت گرفته است.
 
ميليارد = 1000 ميليون
كيلومتر= 1000 متر
هكتار = 10000 متر مربع
كيلومترمربع = 1000000 متر مربع = 100 هكتار
ليتر = 001/0 متر مكعب
تن = 1000 كيلوگرم
مگاوات ساعت = 1000 كيلو وات ساعت
 
         

سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان گیلان از افراد زیر به خاطر همکاری در تهیه و انتشار کتاب سالنامه آماری استان گیلان، صمیمانه سپاسگزاری می‌کند:

                                               اسامی تهیه و تنظیم‌ کنندگان اثر

نام و نام خانوادگی نوع همکاری
وحید طیفوری مدیریت و نظارت
صادق اکبری تدوین نهایی
صادق اکبری

امیر لولوئی

محمدباقر مهرلطیفان

محدثه محوعلی همتی

سولماز بلوری

تهیه کنندگان
زهرا بناء رمضانی حروفچینی
صادق اکبری

محدثه محوعلی همتی

ویراستار