سالنامه سال 1395 استان گیلان

تمبر

  پيشگفتــار

  آمارنامه استان گيلان از سال 1355 هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه وقت تهيه و منتشر مي‌شد. از سال 1381 به‌منظور ساماندهي نظام آماري كشور، تغييراتي در ساختار آن داده شد و بر اساس الگوي واحد كه به صورت هماهنگ در سطح كشور و از سوي مركز آمار ايران ارايه گرديده، تهيه و تدوين شده است. اينك پس از 14 سال از آخرین بازنگری صـــورت گرفته، به علت تغييرات حاصـــل در ماهيت بعضـــي از موضوع‌ها، فعاليت‌ها، طبقه‌بندي‌ها و تعريف مفاهیم، ضرورت بازنگری مجدد اجتناب‌ناپذیر بود. پس این امر با هدايت و راهبري معاونت آمار و اطلاعات سازمان و دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان مرکز آمار ایران و همكاري مسئولین سالنامه آماری استاني و دستگاه‌هاي اجرايي، در فعالیت‌های سال 1395 گنجانده و به اجرا در آمد.

     اين مجموعه با نام سالنامه آماري استان تهيه شده است كه حاوي مجموعه‌اي از آخرين اطلاعات آماري موجود در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه براي تامين نيازهاي آماري تصميم‌گيران، برنامه‌ريزان و مجريان طرح‌هاي توسعه و عمران منطقه‌اي در سطح شهرستان ضروری است.

     منابع آماري اين نشريه شامل آمارهاي ثبتي توليد شده در دستگاه‌هاي اجرايي استان، نتايج سرشماري‌ها و آمارگيري‌هاي نمونه‌اي اجرا شده توسط مركز آمار ايران مي‌باشد.

در ابتداي هر فصل، مقدمه‌اي ارائه شده كه در آن به پوشش موضوعي اقلام آماري، علت در دسترس نبودن اطلاعات، عدم درج برخي از اطلاعات آماري و تجديد نظر در سري‌زماني آمارهاي ارائه شده توسط دستگاه‌هاي مربوط و . . . اشاره مي‌شود. شایان ذکر است در تعدادی از جدول‌ها به‌دلیل عدم وجود اطلاعات در سال شروع مربوط به سری زمانی، سطرهای مربوط حذف شده است. از اين‌رو به خوانندگان عزيز توصيه مي‌شود كه قبل از استفاده از اطلاعات آماري فصل مورد نظر، مقدمه آن را مطالعه نموده تا از نكات مهم آن در استفاده از اطلاعات آماري آگاهي حاصل نمايند.

مي‌دانيم يكي از منابع آماري اين مجموعه، آمارهاي ثبتي توليد شده در دستگاه‌هاي اجرايي استان مي‌باشد. روش جمع‌آوري اين اطلاعات طي سال‌هاي اخيرکاملاً به روش مکانيزه انجام مي‌شود. در اين روش براساس پايگاه اطلاعاتي ويژه سالنامه آماري که تحت وب است، فرم‌هاي جمع‌آوري اطلاعات و اقلام آماري هر دستگاه اجرايي متناسب با تفکيک و سطوح جغرافيايي مورد نظر طراحي مي‌گردد و مجوز دسترسي به فرم‌هاي مربوط در اختيار رابط آماري و مدير دستگاه قرار مي‌گيرد، اين فرم‌ها توسط کارشناس مربوطه در دستگاه اجرايي (رابط آماري) تکميل و سپس توسط مدير دستگاه بايد تأييد گردد. فرم‌هاي تأييدشده دستگاه توسط همکاران معاونت آمار و اطلاعات سازمان مورد بررسي فني قرارگرفته ‌و پس از تأييد نهايي در سالنامه آماري و آمارنامه(پیوست سالنامه آماری) مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

شايان ذكر است اگر چه سعي وافر شد تا آمار و اطلاعات اين مجموعه با سالنامه آماري كل كشور منطبق باشد، ولي مغايرت‌هايي در برخی آمارها ديده مي‌شود كه علت آن بنا به اظهار سازمان‌هاي ذي‌ربط، زمان آماري اخذ اطلاعات مي‌باشد.

اميد است در عصر فناوري اطلاعات دستگاه‌هايي كه در اين زمينه پيشرو بوده‌اند با بكارگيري شيوه‌هاي نوين، تسهيل در توليد و ارايه اطلاعات را بهتر از گذشته دنبال نموده و ساير دستگاه‌ها نيز با جديت بيش‌تر در اين راستا حركت نمايند.

در خاتمه سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان گیلان از مديران و روساي كليه دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌ها، نهادهاي انقلاب اسلامي و كارشناسان آن‌ها كه با همكاري ارزنده در ارايه آمارها، ما را در تهيه اين مجموعه ياري داده‌اند، سپاسگزاري مي‌نمايد و اميدوار است با ادامه اين همكاري‌ها و با راهنمايي صاحب‌نظران نيك‌انديش و همه كساني كه از اين نشريه استفاده مي‌نمايند، موجبات ارتقاي بيش‌تر اين مجموعه فراهم گردد.

 

 محمدعلی محمٌدی                     

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان      

شماره انتشاراتی استان: 2-96                                                                شماره مسلسل: 639

سرشناسه:سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان. معاونت آمار و اطلاعات
عنوان و نام پدیدآور:سالنامه آماری استان گیلان سال 1395/ معاونت آمار و اطلاعات؛ تهیه کنندد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان.
مشخصات نشر:. تهران: سازمان برنامه و بودجه کشور، 1396
مشخصات ظاهری:786ص .: جدول.

شابک:7-917-179-964-978
وضعیت فهرست نویسی:فیپا
موضوع:گیلان – – آمار – – سالنامه ها
موضوع:Gilan (Iran: Province) — Statistics — – – Yearbooks
موضوع:گیلان – – اوضاع اجتماعی – – آمار
موضوع:Gilan (Iran: Province) — Social conditions — Statistics
موضوع:گیلان – – اوضاع اقتصادی – – آمار
موضوع:Gilan (Iran: Province) — Economic conditions — Statistics
موضوع:گیلان – – زندگی فرهنگی – – آمار — —
موضوع:Gilan (Iran: Province) — Intellectual life — Statistics
شناسه افزود:سازمان برنامه و بودجه کشور.
رد بندی کنگر:1396  9گ9ی/HA 4570/2
رد بندی دیویی:315/523
شمار کتابشناسی ملی:5057348

سالنامه آماری استان گیلان سال 1395
تهیه کنند : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
نوبت چاپ: اول
سال انتشار: 1396
شمارگان: 200نسخه
قیمت: 850000 ریال
همه حقوق برای ناشر محفوظ است.
نشانی: رشت – خیابان 15خرداد – سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
تلفن: 33664014 دورنگار: 33668256 کدپستی: 83739-41939
پست الکترونیک: amar@mpogl.ir    وبگاه : https://sdimpogl.ir-https://mpogl.ir

         

سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان گیلان از افراد زیر به خاطر همکاری در تهیه و انتشار کتاب سالنامه آماری استان گیلان، صمیمانه سپاسگزاری می‌کند:

                   اسامی تهیه و تنظیم‌ کنندگان اثر

نام و نام خانوادگی نوع همکاری
وحید طیفوری مدیریت و نظارت
صادق اکبری تدوین نهایی
صادق اکبری

امیر لولوئی

سعید خانزاده محتشمی

محدثه محوعلی همتی

تهیه کنندگان
زهرا بناء رمضانی حروفچینی
صادق اکبری

محدثه محوعلی همتی

ویراستار
نشانه‌ها و علامت اختصاری بکار رفته در این نشریه:
ـ     آمار گرد‌آوري نشده است
. . .  آمار در دسترس نيست
*    ذاتاً يا عملاً وجود ندارد
**  جمع و محاسبه غيرممكن يا بي‌معني است
عدد كمتر از نصف واحد
//
عدد (نسبت، درصد) ناچيز و قابل صرفنظر كردن است.
*    عدد غيرقطعي است
**  عدد جنبه تخميني دارد
Ø   به دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست.
 
(ر.م) رجوع شود به « فهرست منابع و مأخذ »
در مواردي كه اعداد يك جدول، از نشريات مركز آمار ايران يا ساير سازمان‌ها نقل شده باشد، اطلاعات كتاب شناختي مدارك مورد استفاده، در بخش پيوست سالنامه تحت عنوان “فهرست منابع و ماخذ” ارائه شده است.
 
اختلاف در سر جمع‌ها به علت سر راست كردن ارقام است.
محاسبه نسبت‌ها و شاخص‌ها قبل از سر راست كردن ارقام صورت گرفته است.
 
ميليارد = 1000 ميليون
كيلومتر= 1000 متر
هكتار = 10000 متر مربع
كيلومترمربع = 1000000 متر مربع = 100 هكتار
ليتر = 001/0 متر مكعب
تن = 1000 كيلوگرم
مگاوات ساعت = 1000 كيلو وات ساعت