ابلاغ سند برنامه ملّی توسعه آمار كشور ١٤٠٠-١٣٩٦

ابلاغ سند برنامه ملّی توسعه آمار كشور ١٤٠٠-١٣٩٦

ابلاغ سند برنامه ملّی توسعه آمار كشور ١٤٠٠-١٣٩٦

 

سند برنامه ملي توسعه آمار كشور ١٤٠٠-١٣٩٦  توسط دكتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس شوراي عالي آمار  به كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور و نهادهاي عمومي غير‌دولتي جهت اجرا ابلاغ شد.

لینک دانلود

 

 

About the Author

ارسال پاسخ