سالنامه سال 1395 استان گیلان

تمبر

  پیشگفتــار

آمارنامه استان گیلان از سال ۱۳۵۵ هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه وقت تهیه و منتشر می‌شد. از سال ۱۳۸۱ به‌منظور ساماندهی نظام آماری کشور، تغییراتی در ساختار آن داده شد و بر اساس الگوی واحد که به صورت هماهنگ در سطح کشور و از سوی مرکز آمار ایران ارایه گردیده تهیه و تدوین شده است. اینک پس از ۱۴ سال از آخرین بازنگری صـــورت گرفته، به علت تغییرات حاصـــل در ماهیت بعضـــی از موضوع‌ها، فعالیت‌ها، طبقه‌بندی‌ها و تعریف مفاهیم، ضرورت بازنگری مجدد اجتناب‌ناپذیر بود. پس این امر با هدایت و راهبری معاونت آمار سازمان (دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های کلان) و همکاری مسئولین سالنامه آماری استانی و دستگاه‌های اجرایی، در فعالیت‌های سال ۱۳۹۴ گنجانده و به اجرا در آمد.

این مجموعه با نام سالنامه آماری استان تهیه شده است که حاوی مجموعه‌ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که برای تامین نیازهای آماری تصمیم‌گیران، برنامه‌ریزان و مجریان طرح‌های توسعه و عمران منطقه‌ای در سطح شهرستان ضروری است.

منابع آماری این نشریه شامل آمارهای ثبتی تولید شده در دستگاه‌های اجرایی استان، نتایج سرشماری‌ها و آمارگیری‌های نمونه‌ای اجرا شده توسط مرکز آمار ایران می‌باشد.

در ابتدای هر فصل، مقدمه‌ای ارائه شده که در آن به پوشش موضوعی اقلام آماری، علت در دسترس نبودن اطلاعات، عدم درج برخی از اطلاعات آماری و تجدید نظر در سری‌زمانی آمارهای ارائه شده توسط دستگاه‌های مربوط و . . . اشاره می‌شود. از این‌رو به خوانندگان عزیز توصیه می‌شود که قبل از استفاده از اطلاعات آماری فصل مورد نظر، مقدمه آن را مطالعه نموده تا از نکات مهم آن در استفاده از اطلاعات آماری آگاهی حاصل نمایند.

می‌دانیم یکی از منابع آماری این مجموعه، آمارهای ثبتی تولید شده در دستگاه‌های اجرایی استان می‌باشد. روش جمع‌آوری این اطلاعات طی سال‌های اخیرکاملاً به روش مکانیزه انجام می‌شود. در این روش براساس پایگاه اطلاعاتی ویژه سالنامه آماری که تحت وب است، فرم‌های جمع‌آوری اطلاعات و اقلام آماری هر دستگاه اجرایی متناسب با تفکیک و سطوح جغرافیایی مورد نظر طراحی می‌گردد و مجوز دسترسی به فرم‌های مربوط در اختیار رابط آماری و مدیر دستگاه قرار می‌گیرد، این فرم‌ها توسط کارشناس مربوطه در دستگاه اجرایی (رابط آماری) تکمیل و سپس توسط مدیر دستگاه باید تأیید گردد. فرم‌های تأییدشده دستگاه توسط همکاران دفتر آمار و اطلاعات مورد بررسی فنی قرارگرفته ‌و پس از تأیید نهایی در سالنامه آماری و آمارنامه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شایان ذکر است اگر چه سعی وافر شد تا آمار و اطلاعات این مجموعه با سالنامه آماری کل کشور منطبق باشد، ولی مغایرت‌هایی در اغلب آمارها دیده می‌شود که علت آن بنا به اظهار سازمان‌های ذی‌ربط، زمان آماری اخذ اطلاعات می‌باشد.

امید است در عصر فناوری اطلاعات دستگاه‌هایی که در این زمینه پیشرو بوده‌اند با بکارگیری شیوه‌های نوین، تسهیل در تولید و ارایه اطلاعات را بهتر از گذشته دنبال نموده و سایر دستگاه‌ها نیز با جدیت بیش‌تر در این راستا حرکت نمایند.

در خاتمه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان از مدیران و روسای کلیه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و کارشناسان آن‌ها که با همکاری ارزنده در ارایه آمارها، ما را در تهیه این مجموعه یاری داده‌اند، سپاسگزاری می‌نماید و امیدوار است با ادامه این همکاری‌ها و با راهنمایی صاحب‌نظران نیک‌اندیش و همه کسانی که از این نشریه استفاده می‌نمایند، موجبات ارتقای بیش‌تر این مجموعه فراهم گردد.

در تهیه و تنظیم این مجموعه‌ جناب آقای صادق اکبری مسئولیت تدوین نهایی و آقایان امیرلولویی، سعید خانزاده محتشمی و خانم‌ محدثه محوعلی همتی، مسئولیت تهیه و کارشناسی بخش‌های مختلف و خانم‌ها زهرا بنا‌‌رمضانی و محدثه محوعلی همتی زحمت حروفچینی و رسم نمودارها، همچنین جناب آقای وحید طیفوری، معاون دفتر آمار و اطلاعات مدیریت کار را بر عهده داشته‌اند، که لازم می‌دانم از تلاش شایسته همه عزیزان دست‌اندرکار، تشکر و قدردانی نمایم.

 محمدعلی محمٌدی                     

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان      

2017-03-05_22-30-00

عنوان فصل

نام تهیه‌کنندگان

تدوین نهایی

صادق اکبری
فصل ۱- سرزمین و آب و هوا صادق اکبری
فصل ۲- جمعیت صادق اکبری
فصل ۳- نیروی انسانی صادق اکبری
فصل ۴- کشاورزی، جنگلداری و شیلات محدثه محوعلی همتی
فصل ۵- معدن امیر لولویی
فصل ۶- نفت وگاز امیر لولویی
فصل ۷- صنعت محدثه محوعلی همتی
فصل ۸- آب و برق امیر لولویی
فصل ۹- ساختمان و مسکن امیر لولویی
فصل ۱۰- بازرگانی و هتلداری امیر لولویی
فصل ۱۱- حمل و نقل و انبارداری محدثه محوعلی همتی
فصل ۱۲- ارتباطات محدثه محوعلی همتی
فصل ۱۳- بازارهای مالی امیر لولویی
فصل ۱۴- امور قضایی امیر لولویی
فصل ۱۵- بهزیستی و تأمین اجتماعی محدثه محوعلی همتی
فصل ۱۶- آموزش محدثه محوعلی همتی-

سعید خانزاده محتشمی

فصل ۱۷- بهداشت و درمان محدثه محوعلی همتی
فصل۱۸- فرهنگ، ورزش و گردشگری امیر لولویی
فصل ۱۹- عمران شهری امیر لولویی
فصل ۲۰- بودجه عمومی استان امیر لولویی
فصل ۲۱- هزینه و درآمد خانوار محدثه محوعلی همتی
فصل ۲۲- شاخص‌های قیمت محدثه محوعلی همتی
فصل ۲۳- حساب‌های استان محدثه محوعلی همتی
نشانه‌ها و علامت اختصاری بکار رفته در این نشریه:
ـ     آمار گرد‌آوری نشده است
. . .  آمار در دسترس نیست
*    ذاتاً یا عملاً وجود ندارد
**  جمع و محاسبه غیرممکن یا بی‌معنی است
عدد کمتر از نصف واحد
//
عدد (نسبت، درصد) ناچیز و قابل صرفنظر کردن است.
*    عدد غیرقطعی است
**  عدد جنبه تخمینی دارد
Ø   به دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست.
 
(ر.م) رجوع شود به « فهرست منابع و مأخذ »
در مواردی که اعداد یک جدول، از نشریات مرکز آمار ایران یا سایر سازمان‌ها نقل شده باشد، اطلاعات کتاب شناختی مدارک مورد استفاده، در بخش پیوست سالنامه تحت عنوان “فهرست منابع و ماخذ” ارائه شده است.
 
اختلاف در سر جمع‌ها به علت سر راست کردن ارقام است.
محاسبه نسبت‌ها و شاخص‌ها قبل از سر راست کردن ارقام صورت گرفته است.
 
میلیارد = ۱۰۰۰ میلیون
کیلومتر= ۱۰۰۰ متر
هکتار = ۱۰۰۰۰ متر مربع
کیلومترمربع = ۱۰۰۰۰۰۰ متر مربع = ۱۰۰ هکتار
لیتر = ۰۰۱/۰ متر مکعب
تن = ۱۰۰۰ کیلوگرم
مگاوات ساعت = ۱۰۰۰ کیلو وات ساعت