تازه های نشر مرکز آمار ایران

سال 97

عنوان ناشر / تهیه کننده سال انتشار نحوه دسترسی
کتابخانه سازمان فایل
سالنامه آماری کشور سال١٣٩٥ مرکز آمار ایران خرداد 1397 دریافت
نتایج آمارگیری از گاوداری های صنعتی کشور1395 مرکز آمار ایران اسفند 1395 *
نتایح آمارگیری از گردشگران ملی بهار1395 مرکز آمار ایران بهمن 1396 *
شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران-تابستان 1396 مرکز آمار ایران آبان 1396 *